سعید شوقی
مدرس سنتور
مهدی اعتباری
مدرس آواز اصیل ایرانی، تار و سه تار
امیر پرویز احمدی
مدرس تنبک، دف و کوزه
مهران قاسمی
مدرس ساز نی
سهیل تفقدی
مدرس ویولن ایرانی و کلاسیک و کمانچه
رامین روشندل
مدرس تار، سه تار و سلفژ
مهدی باغبان زاده
مدرس سه تار
مازیار کنعانی
مدرس ساز تار و سه تار
مجید معدنی پور
مدرس ساز دف
نغمه اعلامی
مدرس سنتور
بهرام آذرشب
مدرس ساز سه‌تار و تار