بهرام آذرشب

بهرام آذرشب

مدرس سه‌تار و تار

 

 بهرام آذرشب نوازنده سه تار و تار
پس از گذراندن دوران مقدماتی نوازندگی سه تار در سن ۱۴ سالگی به بهره گیری پیشرفته این ساز نزد اساتید بهداد بابایی و مسعود شعاری پرداخت.پس از فراگیری شخصی اصول اولیه نوازندگی تار بصورت شنیداری از آثار اساتید برجسته،از شاگردی استاد حمیدرضا خبازی بهره جست و مبانی نظری موسیقی را از استاد حسین مهرانی فرا گرفت.
اجراهای مختلف بعنوان نوازنده تار بمتار و سه تار در گروه هایی نظیر همنوازان سایه و شهر آشوب به سرپرستی امین اکبر پور، گروه آوای جان به سرپرستی سعید شوقی، گروه هومهر به آهنگسازی محمود آذرشب و سرپرستی شیما شاحسینی، گروه موسیقی دانشگاه کردستان و.... تدریس در کانون موسیقی دانشگاه کردستان و علوم تحقیقات برگزیده جشنواره موسیقی دانشجویان ۸۸ .مدرس سازهای سه تار،تار

 

نمونه تارنوازی بهرام آذرشب مدرس ساز تار و سه‌تار آموزشگاه موسیقی باریتون تهران 

برای مشاهده بر روی ویدئو کلیک کنید