آرشیو درسی استاد اعتباری - دستگاه شور

۱.  تصنیف صحرا صحرا - با صدای علیرضا افتخاری - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف

۲.  تصنیف گلپونه ها - با صدای ایرج بسطامی - دانلود فایل صوتی   -  دانلود شعر تصنیف

۳ . تصنیف ای امان - با صدای علیرضا افتخاری - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف

۴ .  تصنیف خم زلف - با صدای استاد محمد رضا شجریان - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف

۵ .  تصنیف آتش کاروان - دانلود شعر تصنیف

۶ .  تصنیف بیا ساقی - باصدای استاد ناظری - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف