آرشیو درسی استاد اعتباری - دستگاه همایون

۱.  تصنیف یاد باد - با صدای استاد اعتباری - دانلود فایل صوتی

۲.  تصنیف رندان مست - با صدای استاد محمد رضا شجریان - دانلود فایل صوتی   -  دانلود شعر تصنیف

۳ .  تصنیف پری کجایی - با صدای قوامی - دانلود فایل صوتی

۴ .  تصنیف خزانه عشق - با صدای بدیع زاده - دانلود فایل صوتی

۵ .  تصنیف چه دلها بردی - با صدای ایرج بسطامی - دانلود فایل صوتی

۶ . تصنیف روز وصل دوست‌داران یاد باد - دانلود شعر تصنیف

۷ . تصنیف شبی که آوای نی تو شنیدم - دانلود شعر تصنیف