آرشیو درسی استاد اعتباری - مایه اصفهان

۱.  تصنیف شور عاشقانه - با صدای علیرضا افتخاری - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف

۲.  تصنیف چو اسیر دام توام - با صدای خانم پوران - دانلود فایل صوتی   -  دانلود شعر تصنیف

۳ . تصنیف امید جانم -  با صدای علیرضا افتخاری - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف

۴ .  تصنیف خوشه چین - با صدای استاد بنان - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف

۵ .  تصنیف خاک مهرآیین - با صدای سالار عقیلی - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف

۶ .  تصنیف ای بی وفا - با صدای علیرضا قربانی - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف

۷ .  تصنیف بت چین - با صدای استاد محمد رضا شجریان - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف

۸ .   تصنیف بردی از یادم - با صدای علیرضا افتخاری - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف

۹ .   تصنیف بیداد زمان - با صدای خانم مرضیه - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف

۱۰ .   تصنیف بهار دلنشین - با صدای استاد اعتباری - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف