امیر شیرازی

مدرس پیانو

 

ا میر عابدین شیرازی متولد ۱۳۵۸ در تهران نوازندگی پیانو را نزد اساتیدی همچون سامان احتشامی گذارنده و همچنین دوره های تئوری موسیقی، سلفژ و هارمونی را در محضر اساتیدی همچون محسن الهامیان بوده است.

ایشان از7 سال سابقه تدریس و پژوهش در زمینه آموزش موسیقی بهره مند است .