سعید درویشی

 

 سعید درویشی

مدرس پیانو

 

فراگیری موسیقی از کودکی و به صورت تخصصی ، یادگیری پیانو کلاسیک زیر نظر استاد امیر سپاسیان .
سابقه اجرا در ۵ کنسرت پیانو سولو و چندین همنوازی در زمینه موسیقی کلاسیک و موسیقی ایرانی و موسیقی فیلم.
نویسندگی بخش موسیقی و سردبیری نشریه فرهنگی هنری کافه قرار.
سابقه تدریس خصوصی از سال ۹۴ و سابقه تدریس در آموزشگاه باریتون از سال ۹۶.