مهدی باغبان زاده

مهدی باغبان زاده

مدرس ساز سه تار

 


• فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی
• دبیر کانون موسیقی دانشگاه شهید بهشتی ۸۷- ۸۴
• دبیر کانون موسیقی دانشگاه شیراز ۹۰
• گذراندن دوره های ابتدایی تا عالی نوازندگی سه¬تار نزد استاد مسعود شعاری
• فراگیری مکتب صبا و ردیف میرزاعبداله نزد استاد مسعود شعاری
• تدریس سه تار از سال ۸۶
• کسب عنوان تکنواز برتر در جشنواره تکنوازان استان تهران (مرداد ۸۷)
• همکاری با ارکسترهای متعدد از جمله مهر، میراث، پنج گاه و ...
• همکاری در تهیه و ضبط آلبوم بهانه ی تو