وحید مهری
مدیر آموزشگاه و مدرس گیتار
شیوا افراز
مدرس گیتار کلاسیک
فریاد امیری
مدرس گیتار فلامنکو