نرم افزار کوک کردن ساز gString

نرم افزار کوک کردن ساز به نام gString برای اندروید - برای دانلود بر روی عکس کلیک کنید.
نرم افزار Guitar Pro

نرم افزار Guitar Pro 1.4.0 برای اندروید - برای دانلود بر روی عکس کلیک کنید.
نرم افزار Guitar Tuner 3.2.2 برای اندروید

نرم افزار Guitar Tuner 3.2.2 برای اندروید - برای دانلود بر روی عکس کلیک کنید.
نرم افزار مترونوم برای پلتفرم اندروید

نرم افزار مترونوم به نام Best Metrinome برای اندروید - برای دانلود بر روی عکس کلیک کنید.