معرفی روش آموزش سوزوکی  

 

دکتر شینیچی سوزوکی (۱۸۹۸-۱۹۹۸) نوازنده و معلم ویلن در ژاپن و مبدع روشی نوین برای آموزشی موسیقی به کودکان مطالعه داشت و در سال۱۹۳۷ روش تدریسی را پایه ریزی کرد که اساس آن با پایه های یادگیری زبان مادری همسان بود.باور سوزوکی بر طبق این واقعیت شکل گرفته است که تمام کودکان می توانند مادری خود را به راحتی یاد بگیرند هر چقدر این زبان سخت و دشوار باشد.

این باور جرقه ای بود که سوزوکی را به فکر واداشت و حاصل آن نگرشی نو و فلسفه ای جدیددر شیوه آموزشی مهارت به کودکان بود. هدف ابتدایی او تنها آموزش نواختن ساز به کودکان نبود. بلکه او دریافت که می تواند سهم ویژه ای برای موسیقی در کل روند یادگیری کودکان ایجاد کند.
اهداف او شامل پرورش تمامیجنبه های کودک آشکار سازی توانایی های لازم برای یادگیری و تبدیل شدن کودکان به انسانهای شاد و سالم به کمک  حضور والدین در محیط آموزشی صحیح بود.
سوزوکی در این روش به دنبال ساختن یک هنرمند بزرگ نیست.بلکه او میخواهد به همه کودکان کمک کند تا لذتی که در موسیقی وجود دارد را درک کنند. همان طور که کودکان ابتدا شنیدن و حرف زدن را یاد میگیرند بعد از ان سراغ خواندن و نوشتنمیروند در روش سوزوکی هم کودکان ابتدا مهارت های شنیداری و تکنیک های سازی خودراپروش میرهد و بعد از آن شروع به نت خوانی و فراگیری شکل های اصلی موسیقی میکنند.

برنامه کلاس های سوزوکی بر مبنای مفاهیم زیر برگزار میشود:

  • تمامی کودکان قدرت یادگیری دارند
  • توانایی در سنین کودکی شکل میگیرد.
  • محیط مناسب باعث رشد صحیح میشود.
  • کودکان از یکدیگر یاد میگیرند.
  • مشارکت والدین در آموزشی به کودک اجباری است.
  • تشویق کردن کودک ضروری است.
  • لطفا بهترین محیط را برای کودک خود به وجود آورید. والدین و کودکان باید در کنار هم و با نگاه به آینده رشد کنند.