موسیقی جاز چیست ؟

 

جاز نام نوعی موسیقی عامیانه است.در اصل جاز موسیقی سیاه پوستان آمریکا بوده است،اما بعد ها تبدیل به مخلوطی از چندین نوع موسیقی گوناگون نقاط مختلف دنیا شد.یکی از مهم ترین ابعاد موسیقی جاز ابعاد آن است.موسیقی جاز آمیزه ای است از موسیقی افریقایی و اروپایی،اما هارمونی آن فقط اروپایی است.یکی از مهم ترین مشخصه این نوع موسیقی بدیهه نوازی است؛یعنی محرک اصلی برای ایجاد این نوع موسیقی احساسی است که در لحظه اجرا بروز می کند.بسیاری از آهنگهای جاز به این صورت نواخته می شوند؛یعنی در همان حینی که نوازنده مشغول اجرای آهنگ است،موسیقی ساخته می شود.

در طول سالها موسیقی جاز دستخوش تغییراتی شده و پیشرفتهایی هم داشته،اما اساس آن تغییری نکرده است.

یکی از شاخه های این موسیقی که به توسعه آن هم کمک کرده است “بلوز” یعنی موسیقی مخصوص سیاه پوستان است.بلوز حدودیک سوم موسیقی جاز را تشکیل می دهد.

یک قدم اساسی که در جهت پیشرفت موسیقی جاز برداشته شده به وسیله ی موسیقیدان های نیوارلئان بوده است.موسیقی جاز نیوارلئان گاه به نام دیسکی لند معروف است.این نوع موسیقی دارای جاذبه بلوز و اصالت اجزائ تشکیل دهنده راگ تایم و موسیقی فولکلوریک اروپا است.بعد ها آهنگهای عظیم جاز با آهنگهای رقص توسعه یافتند.در دهه 1940 و 1950 جاز مدرن به صحنه آمد.جاز مدرن نسبت به جاز سنتی چندان تغییری از نظر هارمونی و ملدی نداشت،اما نکته برجسته در مورد کیفیت برجسته این نوع موسیقی،مطرح کردن ریتم در آن است.آهنگسازان از ریتمهای جدید استفاده می کردند تا ملودیها را بسازند و طبالان به طرز پیچیده ای می نواختند.